Kontakt

Podziemna Trasa Turystyczno – Edukacyjna w Starej Kopalni Uranu w Kletnie

Adres siedziby: ul. J. Kilińskiego 24, 50-264 Wrocław

NIP 881-13-89-852

Kopalnia znajduje się w miejscowości KLETNO 40.

Informacje:  +48 889 785 118, +48 601 889 243