EKSTREMALNA PRZYGODA

Cena za osobę: 200,00 

Ekstremalna przygoda w Masywie Śnieżnika – czyli eksploracja nieudostępnionych sztolni dawnej kopalni uranu oraz średniowiecznych chodników kopalni rud żelaza sprzed 600 lat. Zapewniamy pełną opiekę przewodników (którzy są jedynymi eksploratorami tajemnic kopalni uranu w Masywie śnieżnika) oraz potrzebny sprzęt taki jak: kask wspinaczkowy, kombinezon, czołówka, rękawice ochronne itp.
Cena: 200 zł / osoba
Czas trwania wyprawy: około 3,5 godzin.
Minimalna ilość uczestników w grupie – 4 osoby
Maksymalna ilość uczestników w grupie – 6 osób
Warunkiem uczestnictwa jest skończenie 18 lat, osoby niepełnoletnie (nie mniej niż 13 lat) tylko pod opieką rodzica lub pełnoletniego, prawnego opiekuna oraz podpisanie oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych.

Wyprawy ekstremalne organizujemy w okresie od maja do października. Przerwa zimowa jest niezbędna z uwagi na ochronę hibernujących w podziemiach nietoperzy.

ZASTRZEGAMY SOBIE MOŻLIWOŚĆ ODWOŁANIA WYPRAWY W PRZYPADKU NIE ZEBRANIA GRUPY MIN. 4 OSÓB W WYBRANYM TERMINIE.

Kategoria: