Trasa turystyczna

Prosimy o wybranie ilości biletów normalnych lub ulgowych (maksymalna ilość łączna na wejście/godzinę – to 25 osób). Po wybraniu daty zwiedzania pojawi się wybór godziny.
Prosimy o przybycie na 10 minut przed godziną zwiedzania.

Bilety ulgowe przysługują:
– dzieciom i młodzieży szkolnej oraz studentom do 26 roku życia, osobom niepełnosprawnym i ich opiekunom oraz emerytom i rencistom.
Wstęp bezpłatny przysługuje:
– opiekunom grup, dzieciom do 5 lat, przewodnikom i pilotom wycieczek.

Cena biletu normalnego: 45 zł, ulgowego: 30 zł.